• Facebook
 • Twitter
 • Yourtube
 • instagram
 • 16מאי
  0 Comments
  איך גורמים לילד לרצות להשתתף בחוג הדורש ממנו מאמץ פיזי?

  איך גורמים לילד לרצות להשתתף בחוג הדורש ממנו מאמץ פיזי?

  "כחלק מהחלום לבניית חדר כושר בער בי הרצון להגיע לאוכלוסיית הילדים . השמנת ילדים היא תופעה נרחבת ורבת משמעות מהצד הבריאותי וגם מהצד הנפשי-חברתי. בשלושת העשורים האחרונים נראית בעולם המערבי עלייה בשכיחות ההשמנה בילדים. הסיבות לכך הן, כפי הנראה, עלייה באיכות החיים ותזונה עשירה המעלה את מאגרי השומן וכן ירידה בפעילות הגופנית. הצלחת הטיפול בהשמנת ילדים יש בה כדי למנוע מחלות רבות בהמשך החיים. כיוון שהסיכון היחסי של ילד שמן להיהפך למבוגר שמן הוא פי 7-6 לעומת ילד רזה, הצלחת הטיפול בהשמנת ילדים עשויה לשמש למניעת השמנה במבוגרים ולמנוע את התחלואה והתמותה הקשורות בה.."ילדים רבים הלוקים בהשמנה נוטים פחות לבחור בעיסוקים שקשורים בפעילות גופנית. חשיבותה של הפעילות הגופנית היא בהעלאת חלקה היחסי של האנרגיה שמוציא הילד בפעילות גופנית מסך כל האנרגיה היומית של הילד.