• Facebook
 • Twitter
 • Yourtube
 • instagram

מבצעים מיוחדים ללקוחות מכבי ,מאוחדת, וכללית מושלם.

לקוחות מכבי ומאוחדת נהנים ממחירים מיוחדים:
ללקוחות מכבי.

 • 160 ש"ח לחודש במנוי שנתי חופשי הכולל פעילות מכשירים, וחוגים.
 • 65 ש"ח לחודש במנוי שנתי לחוג פעם בשבוע.
 • ללקוחות מכבי שלי חודשיים נוספים במתנה. (מגיל 35 ומעלה)
 • המחירים אינם כוללים ביטוח.

ללקוחות קופ"ח מאוחדת:

 • 140₪ לחודש במנוי שנתי חופשי הכולל פעילות מכשירים, וחוגים. (מאוחדת שיא)
 • 150₪ לחודש במנוי שנתי חופשי בשבוע הכולל פעילות מכשירים, וחוגים. (מאוחדת עדיף )
 • 160₪ לחודש במנוי שנתי חופשי בשבוע הכולל פעילות מכשירים, וחוגים. (מאוחדת רגיל )
 • 50₪ לחודש מנוי חוג שנתי פעם בשבוע (מאוחדת שיא)
 • 60₪ לחודש מנוי חוג שנתי פעם בשבוע (מאוחדת עדיף) >
 • 70 ₪ לחודש מנוי חוג שנתי פעם בשבוע (רגיל)<

 ללקוחות כללית מושלם :

 • 165 ש"ח לחודש למנוי חופשי לחוגים/מכשירים.
 • 65 ש"ח לחודש לחוג חד שבועי.
 • המחירים אינם כוללים ביטוח.